Ugrás a tartalomra

Innovatív szakmai tanterv a humán reproduktív medicinában

Az európai országok népessége vagy állandó, vagy enyhén csökken, ebből kifolyólag a szaporodás a szociál- és egészségügyi politikák mindenhol prioritást élveznek azzal a céllal, hogy fenntartsák vagy megfordítsák a szaporodási arányokat. Felismerve e kihívás összetettségét, az európai országok különféle módon próbálják kezelni a problémát, a társadalmi-politikai lépésektől az egészséggel kapcsolatos intézkedésekig. Ezzel párhuzamosan a (poszt)modern életmóddal, a közelmúlt kihívásaival (elhízás, COVID-19) kapcsolatos trendek, a kevésbé „hagyományos” betegcsoportokkal (pl. 40+ terhességek, petesejtadás utáni terhességek, autoimmun betegségben szenvedő terhesek stb.) kapcsolatos trendek és a meddőséggel vagy a multikulturalizmussal kapcsolatos kihívások kezelése egyre nagyobb teret kapnak. Ennek eredményeként a kortárs reproduktív gyógyászatnak összetett helyzetekkel kell megküzdenie, ami gyakran interdiszciplináris megközelítést és a rokon egészségügyi szakemberek, például pszichológusok és szociális munkások aktív részvételét igényli.

A diplomás és rezidens orvosoktatási program nem helyezi a szülészetet és a reproduktív orvoslást a társadalmi és kulturális kihívások kontextusába, mivel az oktatási anyag a fiziológiai és patofiziológiai folyamatokra összpontosít. Ez oda vezet, hogy a szülész-nőgyógyász szakorvosok gyakran olyan kihívásokkal néznek szembe, amelyekre nincsenek felkészülve. Az ilyen helyzetek hatékony kezelése érdekében mind a diplomás, mind a rezidens orvosképzési programoknak speciálisabbá, szélesebbé és befogadóbbá kell válniuk, és segíteniük kell a hallgatókat és az orvostanárokat a nemzeti sajátosságok leküzdéséhez szükséges készségek kialakításában, valamint az ismeretek bővítésében az orvosképzésre vonatkozó szabványos uniós iránymutatások mellett.

Három közép-európai felsőoktatási intézmény, a Pécsi Tudományegyetem, mint vezető magyarországi partner, a Bécsi Orvostudományi Egyetem (Ausztria) és a romániai George Emil Palade Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudományos és Technológiai Egyetem, valamint a Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati ​​Társaság, mint társult partner konzorciumot alakított ki  „A humán reproduktív medicina kihívásai a változó Európában: innovatív szakmai tanterv a diplomás orvosképzéshez” (COHRICE) című projekt létrehozásával. A pályázat során innovatív e-learning anyagokat dolgoznak ki az orvostanhallgatók következő generációja és az orvostanári kar számára.

Ebben az értelemben a COHRICE a legkorszerűbb orvosi ismereteket oktatja a szülészet és nőgyógyászat kulcsfontosságú vonatkozásairól a változó európai társadalmak kontextusában, és innovatív eszközt biztosít a területen dolgozó rezidens orvosok orvosi szakosodási programjaihoz és bővített tanulási lehetőséget biztosít a szülész-nőgyógyász szakon végzett orvostanhallgatók számára. E cél elérése érdekében a következő projekteredményeket dolgozzák ki:

1. Diplomás szintű tananyag a humán reproduktív medicina kihívásairól a változó Európában

2. Haladó szintű oktatási anyag rezidens orvosok számára a reproduktív medicina releváns kihívásai a változó Európában témában a szülészeti és nőgyógyászati ​​rezidensek számára

3. Tanári Útmutató a posztgraduális és emelt szintű e-learning kurzusok alkalmazásának elősegítéséhez

4. E-learning platform a posztgraduális és emelt szintű e-learning kurzusokhoz

 

Az ERASMUS+ COHRICE pályázat felsőoktatási intézmények együttműködése program keretén belül 2022.05.09-10-én került sor az első személyes projekttalálkozóra. Az eseményem a konzorciumot alkotó mindhárom egyetem képviseltette magát. Áttekintésre és pontosításra kerültek a már kidolgozott szakmai anyagok és bemutatásra került az aktuális projetmenedzsmenti státusz és az indikátorokkal kapcsolatos hatósági elvárás is. A szakmai anyag elkészítése az előzetes tervek alapján halad. A következő személyes találkozóra ez év októberében kerül sor Marosvásárhelyen.

 

INFOBOX

Projekt neve: COHRICE_ Challenges of human reproductive medicine in a changing Europe: an innovative professional curriculum for graduate medical education

Időtartam: 2021.11.01 – 2024.10.31

A projektre felhasználható támogatás 95 015 EUR (PTE rész)

Szakmai vezető: Prof Dr Kovács L Gábor